In samenwerking met de gemeente Vlaardingen heeft Stichting Lawine een bijeenkomst gehouden voor de scholen die een Greenup recycling apparaat hebben. Daarin  werden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat Lawine heeft uitgevoerd bij zeven voortgezet onderwijs schoollocaties. Lawine heeft voor haar onderzoek een enquête afgenomen bij de leerlingen en personeel geïnterviewd. Bij de ene school loopt het beter dan bij de andere. In het nieuwe jaar wordt Operatie Afval gedraaid op de scholen, met veel aandacht voor hoe belangrijk recycling is in onze maatschappij en hoe het gebruik van het Greenup recycling apparaat een rol daarin kan speelt.  

 

Gedragsverandering is een uitdaging

Scholen die hebben deelgenomen aan de bijeenkomst hebben toegegeven dat het belangrijk is om voldoende aandacht te geven aan waarom  ze een Greenup recycling machine in hun aula hebben staan. Als mensen, jong of oud, meer voorlichting ontvangen over waarom een bepaalde gedragsverandering is gewenst, kan dat helpen hun gedrag aan te passen. Lawine combineert het proces zoveel mogelijk met vermaak, ‘lachend leren” is het motto. Door spel, opruimacties in de buitenruimte, en veel aandacht voor groepsgerichte opdrachten hebben de leerlingen ook lol terwijl ze leren hoe belangrijk het is om afval te gooien waar het hoort, en, net zo belangrijk, de consequenties voor mens en natuur als wij dat niet doen.

 Mavo Vos Vlaardingen logo HetCollegeVosmetonder HetLyceaumVos

Lentiz logo lentiz groen van prinstererlyceum

 

Green up1 199x300cropped TOMRA TCS LOCKUP H 4C lawine 2013